Dňa 26.9.2012 navštívila Regionálnu  nemocnicu Sobrance, n. o. ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Zuzana Zvolenská. Návšteva sa konala v rámci programu zasadnutia vlády Slovenskej republiky v tomto regióne. Cieľom návštevy bolo zoznámenie sa s regiónom Sobraniec ako aj s problematikou zdravotníctva v okrese a poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici.

      Po privítaní starým slovanským zvykom si pani ministerka v sprievode riaditeľa RN MVDr. Mariána Petra a primátora mesta Sobrance Ing. Štefana Staška prezrela priestory nemocnice. Bola oboznámená s jednotlivými pracoviskami a ich činnosťami. Následne sa v krátkej besede stretla aj so samotnými zamestnancami, kde odpovedala na pár otázok týkajúcich sa aktuálnych tém v zdravotníctve. Pri hodnotení nemocnice  konštatovala ,že takýmto typom transformácie akým prešla Regionálna  nemocnica v Sobranciach, by mali prejsť a stabilizovať sa na trhu poskytovania zdravotnej starostlivosti aj iné podobné zariadenia v niektorých ďalších  malých mestách Slovenska.

      V závere návštevy si prezrela Zariadenie pre seniorov a Zariadenie  opatrovateľskej služby, ktoré tvorí súčasť komplexu poskytovaných služieb v Regionálnej nemocnici Sobrance, n .o.

                                        

                                                                             MVDr. Marián Petro                                                                                riaditeľ RN

Comments are closed.