Dňa 15.6.2012 boli odovzdané zrekonštruované priestory pravej strany prízemia starej budovy MUDr. Štefankovi , v ktorých sa bude nachádzať gynekologická ambulancia. Nadviazalo sa tak kompletnú rekonštrukciu ľavej strany prízemia, ktorá bola dokončená v minulom roku a v ktorej sa už nachádzajú súkromné ambulancie.

     V príhovore Riaditeľ nemocnice MVDr. Marián Petro privítal sympatizantov našej nemocnice a poďakoval sa sponzorom, že podali pomocnú ruku k rekonštrukcii týchto priestorov. Dnes môžeme konštatovať, že sa podarilo spoločnými silami otvoriť ďalšie komnaty v starej budove, kde ste mohli pred desiatkami rokov stretnúť zástupy pacientov čakajúcich na ošetrenie.

     Pri tejto príležitosti sme mali česť odovzdať do užívania 28 kusov elektricky ovládateľných polohovateľných postelí pre interné oddelenie a LDCH-ONS. Celková hodnota týchto postelí sa pohybuje okolo 84 tisíc Eur. Toto kvalitné vybavenie sa nám podarilo získať za pomoci členov OR strany Smer-SD v Sobranciach cestou sponzorstva od spoločnosti Maltezských rytierov vo Švajčiarsku. Chceme tiež poďakovať pani Márii Andričíkovej, ktorá  zabezpečila prostredníctvom charitatívnej spoločnosti Cirkvi Ježiša Krista ďalších 7 kusov elektricky ovládateľných polohovateľných postelí v celkovej hodnote 7000 Eur. Tento dar bol venovaný Zariadeniu pre seniorov a Zariadeniu opatrovateľskej starostlivosti.

                                                                        Ing. Andrej Timko
                                                                           Vedúci PaTÚ

Comments are closed.