Pri príležitosti mesiaca úcty k starším vedenie Regionálnej nemocnice Sobrance n. o. zorganizovalo pre svojich bývalých zamestnancov – seniorov stretnutie, ktoré sa nieslo v duchu poďakovania a úcty.

       Po úvodnom slove a privítaní v mene vedenia nemocnice sa prítomným prihovoril riaditeľ MVDr. Marián Petro. Bývalých zamestnancov v zaujímavej prezentácii oboznámil s novou organizačnou štruktúrou nemocnice, priebežným plnením úloh, s fungovaním jednotlivých oddelení, novými zámermi ako aj s  dôležitými udalosťami a medzníkmi počas existencie nemocnice až po jej dnešnú podobu. Bývalých zamestnancov potešil bohatý kultúrny program, vystúpenia detí, pohostenie a ďalšie milé prekvapenia, ktoré boli pre nich  pripravené. V známom prostredí poniektorí  pracovali takmer celý život a na pracoviskách sa stretávali deň čo deň. Prišli najmä preto, aby sa stretli s bývalými spolupracovníkmi, kolegami a priateľmi. Mali možnosť pozrieť sa  aj na svoje bývalé pracoviská, poobdivovať modernú techniku, o ktorej kedysi snívali a pozdraviť aj svojich nástupcov, ktorí tu pracujú dnes. Na stretnutí sa rozvinula priateľská debata, nechýbali úsmevy, potriasania rúk a hlavne pekné spomienky na aktívne roky prežité v nemocnici.

       Pri rozlúčke každý vyjadril poďakovanie za tento darček a so želaním pevného zdravia a úspechov do ďalších rokov sa vydarené stretnutie skončilo. Viac ako osemdesiat bývalých zamestnancov tak odchádzalo s príjemným pocitom a plní spomienok.

 

Bc. Janette Fedičová

sociálny pracovník ZpS a ZOS

Comments are closed.