Dňa 7.12.2012 bola našej nemocnici slávnostne odovzdaná posteľ záchrany života Hill Rom 900 v hodnote 4 675 eur. Posteľ nám darovala charita ,,Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších Dní,, a osobne odovzdali jej zástupcovia, ktorí prijali pozvanie.

     V príhovore Riaditeľ nemocnice MVDr. Marián Petro privítal prezidenta pobočky Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších Dní v Košiciach pána Roberta H. Van Dalena s manželkou Riou, humanitárnych pracovníkov Gordona Coopera s manželkou Lynn pôsobiacich v Košiciach, ktorých zásluhou dnes máme na jednotke intenzívnej starostlivosti modernú, elektricky polohovateľnú posteľ. Veľké ďakujeme patrí aj ostatným zástupcom tejto organizácie ako aj pani Andričíkovej z Bežoviec, ktorá nám pomáha realizovať takéto charitatívne projekty.

     Po krátkom predstavení postele sa hostia presunuli do konferenčnej miestnosti, kde ich čakal krátky kultúrny program žiakov II. Základnej školy a skromné pohostenie. Riaditeľ nemocnice sa osobne poďakoval a odovzdal ďakovné listy zástupcom tejto organizácie.

     Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších Dní nám pri tejto príležitosti drovala ešte jeden krásny darček a to EKG prístroj Schiller AT-2 so spirometrom v hodnote 3 907 eur.

     V tento deň našu nemocnicu navštívil aj pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky  JUDr. Otto Brixi, ktorý si v sprievode riaditeľa RN prezrel niektoré naše pracoviská a zároveň sa zúčastnil aj slávnostného odovzdávania postele.

                                                      Ing. Andrej Timko

                                                 Vedúci PaTÚ

Comments are closed.