Dňa 28.9.2012 sa zrealizoval už tretí ročník projektu ,, Podpora zdravia na pracovisku ‘’, ktorého cieľom je:

  1. Vytváranie pozitívneho obrazu o organizácii, ktorej záleží na zamestnancoch.

  2. Podporovanie zdravého spôsobu života vo všeobecnosti.

  3. Zníženie muskuloskeletálnych ochorení.

  4. Lepšie zosúladenie práce so súkromným životom.

Akcia sa uskutočnila na poľovníckej chate ,,Košáre,, v katastri obce Koňuš.

Comments are closed.