Odpustová slávnosť bola v nemocničnej kaplnke

Už tretí rok sa konala v kaplnke, ktorá sa nachádza v areáli nemocnice v Zariadení pre seniorov v Sobranciach odpustová slávnosť pre klientov zariadenia, pacientov nemocnice a verejnosť.

SOBRANCE. 11. február je považovaný za svetový deň chorých. Tento deň sa spája v cirkvi s výročím, keď sa v roku 1858 v Lurdoch zjavila Bernadete Panna Mária, ktorej je zasvätená aj kaplnka v Zariadení pre seniorov v Sobranciach. Svoje miesto v kaplnke má aj blahorečený Ján Pavol II., ku ktorému klienti zariadenia otvárajú svoje srdcia. Svätú omšu vysluhoval dekan Sobranskej farnosti Ján Švec Babov a kaplán Lukáš Libák. Sláveniu svätej omše predchádzal ruženec Božieho milosrdenstva. Prítomní kienti a verejnosť prosili lurdskú Pannu Máriu o zdravie a pomoc pre chorých, aj pre tých, ktorí v tomto čase putujú do Lúrd.

,,Som rád, že pre klientov nášho zariadenia sú zabezpečené nielen sociálne a zdravotné potreby, ale aj spirituálne,’’ povedal riaditeľ Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o. MVDr. Marián Petro.

Comments are closed.