Dňa  18.10.2013 sa v priestoroch  ultrazvukového  pracoviska  nemocnice  uskutočnilo slávnostné odovzdanie USG – prístroja  do prevádzky.  Tento prístroj  v celkovej hodnote 22 000 €  zakúpila v uplynulom mesiaci nemocnica  pre skvalitnenie svojej práce na tomto úseku.  Nový ultrazvukový prístroj  nahradí doterajšie vybavenie  tohoto  pracoviska, čím  sa zabezpečí  plnenie  náročných kritérií  pri diagnostikovaní  interných,  kardiovaskulárnych a cievnych ochorení.

     Zakúpením prístroja  z vlastných zdrojov   si nemocnica  takýmto spôsobom  skvalitňuje  materiálno-technické  vybavenie. Po kúpe  biochemického  analyzátora  v roku 2010  pre potreby  oddelenia  klinickej biochémie  je to  druhá väčšia  investícia   nemocnice  do rozvoja diagnostického vybavenia.

     Poďakovanie  však v tomto prípade  patrí aj Nadácii COOP Jednota , ktorá po oslovení  vedením nemocnice bola nápomocná a prispela  k nákupu  finančnou  čiastkou  4000 € . Tento dar  uľahčil  nemocnici  zrealizovať takúto investíciu.

     Slávnostné uvedenie  do prevádzky  sa tak  konalo  aj  za prítomnosti zástupcov Nadácie COOP Jednota   Ing. Bilinského   a  JUDr.  Kochana  . Predstavitelia   nadácie slávnostne odovzdali  svoj finančný príspevok  za prítomnosti pozvaných hostí  z vedenia mesta a nemocnice. Riaditeľ nemocnice ako aj primátor  mesta Sobrance  vyjadrili vo svojich  príhovoroch  vrelé poďakovania  ako aj vízie  prípadnej ďalšej spolupráce   s nadáciou  pri rozvoji nemocnice v Sobranciach.

                                        

                                                                             MVDr. Marián Petro                                                                                riaditeľ RN

Comments are closed.