Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa dňa 20. decembra konalo slávnostné vyhodnotenie roka pre všetkých zamestnancov nemocnice v reštaurácii Gastrocentrum Sobrance. Riaditeľ nemocnice MVDr. Marián Petro vo svojom vyhodnotení poďakoval za zodpovedné plnenie pracovných úloh na všetkých úsekoch práce za uplynulé obdobie a poprial všetkým veľa úspechov do ďalšieho obdobia. Po príhovore primátora mesta Sobrance Ing. Staška nasledovala slávnostná večera a vyhodnotenie ďalej pokračovalo neformálnym spoločenským posedením.

                                        

                                                                             Ing. Andrej Timko                                                                                námestník HTÚ

Comments are closed.