V  Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby sa konala výnimočná narodeninová udalosť. V jednom týždni oslavovali svoje narodeniny hneď traja klienti: pani Zatvornická, pán Dinič a krásne životné jubileum oslávila  pani  Mária Pružinová, ktorá sa  17.mája  dožila  80- tich rokov.  Personál zariadenia im  preto pripravil milé prekvapenie v podobe vystúpenia detského folklórneho súboru Sobrančanik pod vedením p. učiteľky Mgr. Bajuzovej.  Na oslavu  prišiel   aj riaditeľ Regionálnej nemocnice n.o. Marián Petro, aby im zablahoželal a odovzdal pekný kvet.. Vystúpenie detí nielen oslávencov, ale aj ostatných klientov veľmi potešilo a po ňom si spoločne pochutnali na narodeninových koláčoch a pripili na svoje zdravie. Prajeme všetkým  hlavne veľa zdravia, nech ich neopúšťa  celoživotný optimizmus a dobrá nálada, nech ich aj naďalej majú  v našom zariadení radi.

Mgr. Fedičová Janette
soc. pracovník

Comments are closed.