Dňa 28.05.2014 sa v priestoroch Bieleho domu v Bežovciach uskutočnilo tretie odovzdávanie kompenzačných pomôcok  telesne postihnutým občanom so Slovenska. Stretnutia sa okrem iných hostí  zúčastnili  predstavitelia  Cirkvi Ježiša Krista Svätých Neskorších Dní Ross  a Rosina Miller, Helena Ciklaminyová opatrovateľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby Sobrance a Mgr. Klaudia Záhorčáková  – DeD Remetské  Hámre, pričom práve  spomínaným zariadeniam boli kompenzačné pomôcky odovzdávané. Stretnutie sa nieslo v duchu humanitárnej  pomoci a vyvrcholilo slávnostným odovzdaním invalidných vozíkov. Nie je to prvá humanitárna pomoc pre Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, čo oceňujú nielen klienti, ale aj personál zariadenia.Výrazne sa touto pomocou  skvalitňujú nielen služby, ale aj samotný život klientov.

     Naše poďakovanie patrí nielen zástupcom Cirkvi Ježiša Krista Svätých Neskorších Dní, ale aj pani Márii Andričíkovej podpredsedníčke OPTPM, s ktorou máme v rámci tejto humanitárnej činnosti veľmi dobrú spoluprácu.

Ďakujeme

Mgr. Janette Fedičová
sociálny pracovník

Comments are closed.