Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby navštívili 19. júna predstavitelia Cirkvi Ježiša Krista Svätých Neskorších dní:  manželia Millerovci, manželia Smithovci a pani Mária Andričíková podpredsedníčka OPTPM. V sprievode riaditeľa Regionálnej nemocnice Sobrance n. o. MVDr. Mariána Petra a opatrovateľky p. Heleny Ciklaminyovej si so záujmom prezreli priestory zariadenia, zaujímali sa o bežný život v zariadení, predstavili sa klientom a obdarovali ich peknými a praktickými darčekmi. Bola to zároveň príležitosť, aby sa im klienti mohli osobne poďakovať za invalidné vozíky, ktoré im boli venované práve prostredníctvom tejto organizácie v mesiaci máj.

       Predstavitelia Cirkvi Ježiša Krista Svätých Neskorších dní sa tak mohli aj na tejto návšteve presvedčiť o zmysluplnosti a potrebnosti humanitárnej činnosti, ktorej sa venujú. V mene celého zariadenia im srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu ich návštevu i spoluprácu na podobných projektoch.

Mgr. Janette Fedičová
sociálny pracovník

Comments are closed.