Vedenie nemocnice

Riaditeľ: MUDr. Ondrej Copák

tel./fax:  056-641 9610/056-641 9600 , mobil: 0911 429 082 , e-mail: rns@lekosonline.sk
Námestníčka pre LPS: MUDr. Valéria Rohoňová
tel.: 056/641 9638, mobil: 0907 973 510 ,  e-mail: ldchrns@lekosonline.sk
Námestníčka pre ošetrovateľstvo: Mgr. Jana Železová, MPH
tel.: 056/641 9639, e-mail: ldchrns@lekosonline.sk
Námestník HTU: Ing. Milan Maňko
tel.: 056/641 9612, mobil: 0918 628 814, e-mail: namestnikrns@lekosonline.sk
Sekretariát: Mgr. Jarmila Medviďová
tel.:  056/652 2396 , 641 9611,  fax: 056/641 9600, e-mail:  sekretariatrns@lekosonline.sk

Comments are closed.