Správna rada

Predseda : Ing. Pavol  Džurina

Podpredseda:MVDr. Ján Rosocha, CSc.

Členovia : MUDr. Marcela  Rajzáková, MVDr.Štefan Džurina, Ing. Roman  Oklamčák,

Comments are closed.