Dozorná rada

Predseda :MUDr. Eva Žofčáková
Členovia : Ing. Anna, Sedláková; Mgr. Jana Železová,MPH; Ing.Vladimír Kušnír; p. Bohuš  Zoľák

Comments are closed.