Dozorná rada

Predseda : MUDr. Marcela Rajzáková


Členovia : MVDr. Štefan Džurina, Ing. Michal Gič , Ing. Maroš Kováč , Mgr. Jana Železová, MPH

Comments are closed.