Telefónny zoznam nemocnice

1.    652 2396    –   sekretariát riaditeľa

2.    652 2255    –  interné oddelenie  sestry

3.    Faxové  číslo :    641 9600
4.    Hlavné telefónne číslo :   641 96   +  priradená  klapka

10  –   riaditeľ RNS
11  –   sekretariát  riaditeľa
12  –   ved. HTU
13  –   referent pre styk s poisťovňami
14  –   ekonóm,  učtáreň
15  –   PaM
43  –  interné oddelenie  primár
31  –  interné  oddelenie   vedúca sestra
32  –  interné oddelenie   lekár
35  –  interné oddelenie sestry

38    –  LDCH ONS  primár
39    –  LDCH ONS  vedúca sestra
40    –  LDCH ONS  sestry
44    –  LDCH ONS  lekár

27 , 28  –  RDG, USG  pracovisko
36 , 37  –  OKB  laboratórium

41    –  Ambulancia pneumológie a ftizeológie
42    –  interná  a endoskopická ambulancia
45    –  rehabilitačná  ambulancia

NZZ-Neštátne zdravotnícke zariadenia

16  –  NZZ  interná ambulancia  sestra   p. Goblová   /   MUDr. Kostovčík  /
17    –  NZZ  interná ambulancia  lekár  MUDr. Kostovčík
30  –  NZZ  psychologická  ambulancia PhDr. Rošková
34  –  NZZ  chirurgická  ambulancia  MUDr. Bodo

23  –  ZpS a ZOS -Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej                        starostlivosti
24  –  ZpS a ZOS -Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej                        starostlivosti
18  –  Dopravná zdravotná služba  / DOZAS /

Comments are closed.