Telefónny zoznam nemocnice

1.    652 2396    -   sekretariát riaditeľa

2.    652 2255    -  interné oddelenie  sestry

3.    Faxové  číslo :    641 9600
4.    Hlavné telefónne číslo :   641 96   +  priradená  klapka

10  -   riaditeľ RNS
11  -   sekretariát  riaditeľa
12  -   ved. HTU
13  -   referent pre styk s poisťovňami
14  -   ekonóm,  učtáreň
15  -   PaM
43  -  interné oddelenie  primár
31  -  interné  oddelenie   vedúca sestra
32  -  interné oddelenie   lekár
35  -  interné oddelenie sestry

38    -  LDCH ONS  primár
39    -  LDCH ONS  vedúca sestra
40    -  LDCH ONS  sestry
44    -  LDCH ONS  lekár

27 , 28  -  RDG, USG  pracovisko
36 , 37  -  OKB  laboratórium

41    -  Ambulancia pneumológie a ftizeológie
42    -  interná  a endoskopická ambulancia
45    -  rehabilitačná  ambulancia

NZZ-Neštátne zdravotnícke zariadenia

16  -  NZZ  interná ambulancia  sestra   p. Goblová   /   MUDr. Kostovčík  /
17    -  NZZ  interná ambulancia  lekár  MUDr. Kostovčík
29  -  NZZ  gynekologická  ambulancia  MUDr. Kuchta
30  -  NZZ  psychologická  ambulancia PhDr. Rošková
34  -  NZZ  chirurgická  ambulancia  MUDr. Bodo

23  -  ZpS a ZOS -Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej                        starostlivosti
24  –  ZpS a ZOS -Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej                        starostlivosti
18  -  Dopravná zdravotná služba  / DOZAS /

Comments are closed.