O nemocnici

           Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. je situovaná v geografickom strede spádového územia okresu Sobrance o rozlohe 538 km2, s počtom obyvateľov 23 700, ktorí žijú v 47 obciach. Ako nezisková organizácia začala svoju činnosť 1.1.2007.
           Potreba existencie nemocnice vychádza z epidemiologickej situácie chorobnosti v regióne okresu Sobrance. Neustále stúpajúci výskyt pacientov po akútnych mozgovo-cievnych príhodách dáva príležitosť ich liečby v našom lôžkovom zariadení, ktoré poskytuje jedinečné možnosti na zlepšenie ich zdravotného stavu. Zároveň to umožňuje rast kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov a plánovaných výkonov.
           Keďže sa nemocnica nachádza v blízkosti Ukrajiny a je prakticky nemocnicou prvého kontaktu v schengenskom priestore, tak je schopná podávať pomocnú ruku nielen pacientom z okresu Sobrance, ale aj všetkým ľuďom pohybujúcim sa v tomto priestore.
 
Špecializovaná nemocnica poskytuje:
 
Špecializovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť v odbore:
–  vnútorné lekárstvo (vrátane ústavnej pohotovostnej služby) a JIS
–  liečebňa dlhodobo chorých pre ochorenia nervového systému (LDCH-ONS)
 
Špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore:
–  vnútorné lekárstvo
–  pneumológia a ftizeológia
–  neurológia
–  fyzatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR)
 
Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ):
–  rádiodiagnostika
–  sonografická diagnostika
–  klinická biochémia
–  hematológia
–  endoskopia
 
Služby sociálnej starostlivosti:
–  zariadenie pre seniorov
–  zariadenie opatrovateľskej starostlivosti

Comments are closed.