Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

Oddychová zóna pre klientov ZpS a ZOS

V súčasnosti finišujú práce na výstavbe modernej oddychovej zóny pre klientov Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby. Klienti tam budú môcť tráviť svoj voľný čas v prípade návštevy rodinnými príslušníkmi, organizovať spoločenské a voľnočasové aktivity.