Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

Nová terapia laserom

Naša rehabilitačná ambulancia rozšírila svoje rehab. metódy o novú terapiu laserom.

Hlavné terapeutické účinky:

  • Protizápalový účinok
  • Protiedémový účinok
  • Biostimulačný účinok
  • Analgetický účinok