Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

 • Verejný obstarávateľ: Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
 • Sídlo: Ulica  mieru 12, 073 01  Sobrance
 • Štatutárny zástupca: MUDr. Ondrej Copák, riaditeľ
 • IČO: 35582391
 • Bankové spojenie: 
 • Telefón: + 421 056-6419612
 • E-mail: sekretariatrns@lekosonline.sk
 • Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing.Michal Dinič
 • Tel.: 0915 868 648
 • Mail: m.dinic@azet.sk

 

ROK 2020

Modernizácia jestvujúceho klasického skiagrafického röntgenového prístroja

Modernizácia jestvujúceho klasického skiagrafického röntgenového prístroja a jeho  digitalizácie“ –  Archívny systém PACS“

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

Profil verejného obstarávateľa

 • Verejný obstarávateľ: Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
 • Sídlo: Ulica  mieru 12, 073 01  Sobrance
 • Štatutárny zástupca: MUDr. Ondrej Copák, riaditeľ
 • IČO: 35582391
 • Bankové spojenie: 
 • Telefón: + 421 056-6419612
 • E-mail: sekretariatrns@lekosonline.sk
 • Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:Ing. Milan Maňko
 • Tel.: 0918628814
 • Mail: namestnikrns@lekosonline.sk

 

ROK 2020

Modernizácia jestvujúceho klasického skiagrafického röntgenového prístroja a jeho  digitalizácie“ –  Digitalizácia pracoviska, diagnostická stanica

Modernizácia jestvujúceho klasického skiagrafického röntgenového prístroja a jeho  digitalizácie“ –  Archívny systém PACS

 

Comments are closed.