Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

Odberné miesto

Regionálna nemocnica Sobrance, n. o. zriadila vo svojich priestoroch mobilné odberné miesto (MOM). Vykonávame 3 typy testov: RT-PCR testy, antigénové testy a protilátkové testy. Každý z nich má svoje opodstatnené využitie v závislosti od konkrétnej situácie.

Ako fungujú RT-PCR testy?
Test je založený na detekcii genetického materiálu vírusu. Skratka RT-PCR znamená polymerázovú reťazovú reakciu s reverznou transkripciou. Po výtere z nosohltana sa materiál musí spracovať laboratórne, a preto celý proces od odobratia vzorky až po výsledok trvá minimálne niekoľko hodín. PCR diagnostika momentálne predstavuje najspoľahlivejšiu možnosť stanovenia vírusu.

Ako fungujú antigénové testy?
Tento typ testov je založený na stanovení bielkoviny, ktorá sa nachádza v obale vírusu. Sú citlivé v čase, keď je množstvo vírusu v sliznici nosa a hrdla najvyššie, t.j. 3-5 dní od nástupu prejavov ochorenia. Takisto ako pri RT-PCR teste sa vzorka odoberá z nosohltana. Veľkou výhodou oproti PCR diagnostike je rýchlosť stanovenia výsledku, ktorá je približne do 15 minút.

Ako fungujú protilátkové testy?
Pri týchto testoch sa stanovujú protilátky proti vírusu, ktoré vytvára imunitný systém organizmu v rámci obrannej reakcie na prítomnosť vírusu v tele. Spustenie obrany organizmu trvá istý čas, preto protilátky (najskôr IgM, neskôr IgG) je možné stanoviť až po niekoľkých dňoch od prvých príznakov ochorenia. Vzorka sa odoberá najčastejšie z krvi pacienta a výsledok je známy do niekoľkých minút.

Cenník

Samoplatcovia

  • antigénový test – 7,00 €,
  • RT-PCR test – 65,00 €.
  • vyšetrenie protilátok na COVID 19 z krvi – 20,00€ (vyšetrenie sa realizuje v suteréne nemocnice – odd. klinickej biochémie).

Prevádzkové hodiny
OD 01.04.2023 je činnosť MOM pozastavená!

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Štátne sviatky
8:00 - 12:00
zatvorené
zatvorené
8:00 - 12:00
zatvorené
voľno
voľno
voľno

ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE na COVID-19 realizujeme BEZ OBJEDNANIA. Rovnako aj v prípade SAMOPLATCOV na RT-PCR test NIE JE NUTNÉ SA OBJEDNÁVAŤ.

Na RT-PCR test na COVID-19 sa môžu občania objednať v prípade, ak sa u nich vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, ak je to potrebné pred nástupom na hospitalizáciu alebo v prípade, ak tak určí ošetrujúci lekár a to vyplnením formulára na stránke: www.korona.gov.sk, kde je možné zadať aj preferované miesto odberu – MOM, RNS, n. o., Ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance. Po odoslaní žiadosti vám príde SMS s prideleným COVID-19-PASSOM, miestom a termínom vášho vyšetrenia. OBJEDNANÍ cez korona.gov.sk majú stanovený čas odberu a za vyšetrenie NEPLATIA. Osoby s VÝMENNÝM LÍSTKOM za vyšetrenie taktiež NEPLATIA.

Zodpovedná osoba:
Mgr. Maximová Tatiana
Tel.: 056/641 96 11 – sekretariát RNS, n. o.