Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva

Prečítajte si aktuálne platnú Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR (PDF, 274 kB) v znení Vyhlášky Úradu verejného zdravtoníctva Slovenskej republiky č. 17/2022 V. v. SR (PDF, 193 kB), Vyhlášky Úradu verejného zdravtoníctva Slovenskej republiky č. 20/2022 V. v. SR (PDF, 289 kB) a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 26/2022 V. v. SR (PDF, 222 kB)