Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

Verejné obstarávanie

Rok 2021

Profil verejného obstarávateľa

Názov: Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
So sídlom: Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
Štatutárny zástupca: MUDr. Ondrej Copák, riaditeľ

IČO: 35582391
DIČ: 2022272659
IČ DPH: neplatca DPH

Telefón: +421 56 641 96 12
E-mail: namestnikrns@lekosonline.sk
Tel.: +421 918 628 814


Druh verejného obstarávateľa: Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko: Milan Maňko
Tel.: +421 907 905 152
Mail: namestnikrns@lekosonline.sk

 

Predmet zákazky

Obchodná verejná súťaž
Modernizácia kuchyne RNS n.o. – výzva
Modernizácia kuchyne RNS n.o. – prílohy

Rok 2020

Profil verejného obstarávateľa

Názov: Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
So sídlom: Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
Štatutárny zástupca: MUDr. Ondrej Copák, riaditeľ

IČO: 35582391
DIČ: 2022272659
IČ DPH: neplatca DPH

Telefón: +421 56 641 96 12
E-mail: sekretariatrns@lekosonline.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing.Michal Dinič
Tel.: +421 915 868 648
Mail: m.dinic@azet.sk

Modernizácia jestvujúceho klasického skiagrafického röntgenového prístroja
Modernizácia jestvujúceho klasického skiagrafického röntgenového prístroja a jeho  digitalizácie“ –  Archívny systém PACS“

Profil verejného obstarávateľa

Názov: Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
So sídlom: Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
Štatutárny zástupca: MUDr. Ondrej Copák, riaditeľ

IČO: 35582391
DIČ: 2022272659
IČ DPH: neplatca DPH

Telefón: +421 56 641 96 12
E-mail: sekretariatrns@lekosonline.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Milan Maňko
Tel.: +421 918 628 814
Mail: namestnikrns@lekosonline.sk

Rok 2020