Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

VZN Mesta Sobrance