Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

Fotogaléria

Hlavná budova

Interné oddelenie

LDCH-ONS

Interná ambulacia

Rehabilitačná ambulancia

OKB

RDG

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby