Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

Telefónny zoznam

Sekretariát riaditeľa

Hlavné telefónne číslo

056 / 641 96 + priradená klapka

Faxové číslo

056 / 641 96 00

Zoznam priradený klapiek

10 – riaditeľ RNS / e-mail: riaditelrns@lekosonline.sk
11 – sekretariát riaditeľa / e-mail: sekretariatrns@lekosonline.sk
12 – námestník HTÚ / e-mail: namestnikrns@lekosonline.sk
13 – referent pre styk s poisťovňami / e-mail: poistovnerns@lekosonline.sk
14 – ekonóm, učtáreň / e-mail: ekonomrns@lekosonline.sk
15 – PaM / e-mail: mzdoverns@lekosonline.sk
20 – kuchyňa
21 – asistent výživy, sklad
22 – údržba
25 – kotolňa
26 – asistent poštovej agendy
43 – interné oddelenie primár
31 – interné oddelenie vedúca sestra / e-mail: internerns@lekosonline.sk
32 – interné oddelenie lekár
35 – interné oddelenie sestry

 

38 – LDCH ONS primár
39 – LDCH ONS vedúca sestra / e-mail: ldchrns@lekosonline.sk
40 – LDCH ONS sestry
44 – LDCH ONS lekár

 

27, 28 – RDG, USG pracovisko / e-mail: rtg@rn-sobrance.sk
36, 37 – OKB laboratórium / e-mail: okbrns@lekosonline.sk

 

41 – Ambulancia pneumológie a ftizeológie
42 – interná a endoskopická ambulancia
45 – rehabilitačná ambulancia

 

NZZ-Neštátne zdravotnícke zariadenia
16 – NZZ interná ambulancia sestra p. Goblová / MUDr. Kostovčík /
17 – NZZ interná ambulancia lekár MUDr. Kostovčík
30 – NZZ psychologická ambulancia PhDr. Rošková
34 – NZZ chirurgická ambulancia MUDr. Bodo

 

23 – ZpS a ZOS -Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej starostlivosti
24 – ZpS a ZOS -Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej starostlivosti / e-mail: ddrns@lekosonline.sk
18 – Dopravná zdravotná služba / DOZAS /