Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

Vedenie nemocnice

Mgr. Tatiana Maximová

Riaditeľka

telefón: 056/641 96 10
mobil: 0907 515 037
e-mail: rns@lekosonline.sk

MUDr. Valéria Rohoňová

Námestníčka pre LPS

Mgr. Tatiana Maximová

Námestníčka pre ošetrovateľstvo

Ing. Milan Maňko

Námestník HTU

Mgr. Katarína Miková

Sekretariát