Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

Interná ambulancia – ambulancia vnútorného lekárstva

Je odborná špecializovaná ambulancia zo zameraním na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorení vnútorných orgánov, vrátane predoperačných vyšetrení pred plánovanými operačnými výkonmi.

Lekári

Sestra

MUDr. Peter Kostrej
MUDr. Peter Štefanko
Bc. Jana Petrová

Echokardiografické vyšetrenie srdca

MUDr. Peter Juhás
Lekár
Mgr. Tatiana Maximová
sestra

Umiestnenie

prízemie

Ordinačné hodiny

Pondelok - piatok

07:30 hod. – 11:30 hod.

Druhy výkonov:

  • odber biologického materiálu (krv, moč, výtery),
  • vyhotovenie EKG záznamu s následným vyhodnotením,
  • fyzikálne vyšetrenie pacienta vrátane merania TK a odobratia anamnézy,
  • podanie i.v., i.m., s.c. liečby,
  • vyhotovenie lekárskej správy.
Na internej ambulancii realizujeme aj echokardiografické vyšetrenie srdca (ultrazvukové vyšetrenie srdca) kardiológom, na ktoré je pacient indikovaný ošetrujúcim lekárom.
 
Ak si to zdravotný stav pacienta vyžaduje, ošetrujúci lekár ho následne odošle na hospitalizáciu na internom oddelení.