Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

Pľúcna ambulancia

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia

Pľúcna ambulancia poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť – diagnostiku, liečbu, prevenciu a dispenzarizáciu pacientov s ochoreniami dýchacieho systému.

Spektrum výkonov na ambulancii:

  • komplexná diagnostická, liečebná, preventívna a dispenzárna starostlivosť u pacientov s tbc pľúc a ostatnými ochoreniami respiračného systému,
  • funkčné vyšetrenia pľúc – spirometrické vyšetrenie, bronchomotorické testy, difúzna kapacita pľúc.

Ordinačné hodiny

Utorok

Štvrtok

07:00 – 19:00 hod.

12:00 – 20:00 hod.

Lekár

Sestra

MUDr. Ján Stripai
Beáta Jenčíková

Umiestnenie

Vchod do ambulancie sa nachádza zvonku, pri vchode do budovy nemocnice z prava.
 
Na vyšetrenie je potrebné sa objednať vopred.