Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

Interné oddelenie

Interné oddelenie patrí k základným oddeleniam RN Sobrance, n. o. Je lokalizované na prvom poschodí monobloku C. Kapacita oddelenia je 28 lôžok v 2 a 3 posteľových izbách so sociálnym zariadením. Pri oddelení je zriadená interná ambulancia a endoskopické pracovisko.

Interné oddelenie:

  • zabezpečuje diagnostickú, liečebnú a preventívnu starostlivosť pre pacientov s vnútornými chorobami (ochoreniami srdcovo cievneho systému, tráviaceho systému, s nefrologickými, endokrinologickými a reumatologickými ochoreniami);
  • poskytuje podľa závažnosti zdravotného stavu aj hospitalizáciu pacienta s ochoreniami dýchacích ciest s poruchami krvotvorby a s nádorovými ochoreniami;
  • poskytuje všestrannú, odbornú starostlivosť v zmysle koncepcie vnútorného lekárstva.

Toto môžeme dosiahnuť len v úzkej spolupráci so SVALZ – ovými oddeleniami a predovšetkým odbornými neštátnymi ambulanciami (kardiologická, diabetologická, chirurgická, urologická, reumatologická). Pri diagnostike a liečbe našich pacientov úzko spolupracujeme so špecializovanými pracoviskami a klinikami na Slovensku.

Lekári

Lekári ÚPS

MUDr. Peter Kostrej
poverený vedením interného oddelenia
MUDr. Alena Cipová​
MUDr. Peter Štefanko
MUDr. Marianna Vapnárová
MUDr. Daniela Tomášová​
MUDr. Stanislava Aronová​
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.​
MUDr. Emil Paľaš
MUDr. Tomáš Dubrovskij

Kontakty

email: internerns@lekosonline.sk

Mgr. Maximová Tatiana
vedúca sestra interného oddelenia
056/6419631

Izba lekárov
056/6419632

Izba sestier
056/6419635