Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.

Úhrady za výkony

Cenník OKB COVID 19

Cenník OKB 2015

Cenník ambulancie 2015

Cenník RDG